ARPOS s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice

tel.: 055/ 7299 160, 055/7299 006
tel./fax: 055/ 6770 127
e-mail: arpos@arpos-armatury.sk

 

PRIEMYSELNÉ ARMATÚRY
ventily (regulačné, spätné, uzatváracie, poistné)
posúvače (ručné alebo so servopohonom)
klapky (spätné, uzatváracie, bezprírubové)
kohúty guľové
odvádzače kondenzátu
manopríslušenstvo

POTRUBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
príruby (krkové, ploché)
oblúky, ohyby, prechody

VODÁRENSKÉ ARMATÚRY
hydranty, poklopy, navrtávacie pásy, zemné súpravy

TECHNICKO - PORADENSKÁ ČINNOSŤ