Ventily poistné

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný
Obj. čislo: P 16 217-540

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný

POUŽITIE: Ventil sa používa na istenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku, pre vodu a vzduch, na požiadavku aj pre iné agresívne kvapaliny, plyny a pary ,ktoré vyžadujú plynotesné prevedenie.
Materiál
teleso,kryt - uhlíková oceľ, poklop-šedá liatina,pružina konštrukčná oceľ,
Tlak
PN40
Teplota
PN40 4,MPa pre teploty do 200 C / 3,2 MPa pre teploty do 300 C
Rozmer
DN 25-125

Prílohy:

Katalógový list
p-16-217-540.pdf
Ventil poistný pružinový proporcionálny
Obj. čislo: P 15 217-616

Ventil poistný pružinový proporcionálny

Ventil poistný, pružinový, proporcionálny zo šedej liatiny v otvorenom prevedení, s tým istým DN na vstupe a výstupe, s nahdvihovacou pákou pre skúšanie jeho činnosti za prevádzky. Vyrába sa pre PN16 a pre teploty do 200 C ako bezpečnostný orgán ,pričom zaisťuje tlakové nádoby proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku.
Materiál
Teleso a kryt s otvormi sú zo sivej liatiny liatiny. Ostatné súčiastky sú z antikoróznej ocele. Pružina je z špeciálnej konštrukčnej oceli.
Tlak
PN16 bar
Teplota
Tmax 200°C
Rozmer
DN15-100

Prílohy:

katalógový list
p-15-217-616.pdf
Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný
Obj. čislo: P 15 217-540 typ 6302

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný

POUŽITIE: Ventil sa používa k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovým médiom môže byť vzduch, voda, vodná para, neagresívne kvapaliny a plyny do PN40,pre teploty do 300°C.
Materiál
uhlíková oceľ 1.0619
Tlak
PN40 bar
Teplota
Tmin-10°C/Tmax 300°C
Rozmer
DN20-150mm

Prílohy:

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný
Obj. čislo: P 15 217-540 typ 6301 S

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný

POUŽITIE :Ventil sa používa k zaisteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanovenho tlaku.Tlak PN40 ,teplota do 350 °C
Materiál
GGG40
Tlak
PN40 bar
Teplota
350°C
Rozmer
DN20-100 mm

Prílohy:

Katalógový list
p-15-pn40-typ-6301s.pdf
Ventil poistný pružinový proporcionálny
Obj. čislo: P 15 217-540

Ventil poistný pružinový proporcionálny

Ventil poistný, pružinový, proporcionálny z oceľoliatiny v otvorenom prevedení, stým istým DN na vstupe a výstupe, s nadvihovacou pákou pre skúšanie jeho činnosti za prevádzky. Vyrába sa pre Pn40 a pre teploty do 300 C ako bezpečnostný orgán, ktorý zaistí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku.
Materiál
Teleso, strmeň uhlíková oceľ,vreteno koróziívzdorná oceľ,kužeľka uhlíková oceľ.
Tlak
PN40 bar
Teplota
4,MPa pre teploty do 200°C / 3,2MPa pre teploty do 300°C
Rozmer
DN 25-125

Prílohy:

Katalógový list
p-15-217-540.pdf
Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný
Obj. čislo: P 16 217-616

Ventil poistný pružinový proporcionálny, plynotesný

Ventil poistný, pružinový, proporcionálny, plynotesný zo šedej liatiny v plynotesnom prevedení, s nadvihovacím zariadením pre skúšanie činnosti v prevádzke. Vyrába sa sa pre PN16 a pre teploty do 200 C.
Materiál
teleso, kryt, poklop -šedá liatina, kužeľka, sedlový krúžok- korózivzd. oceľ
Tlak
PN16 bar
Teplota
Tmax 200°C
Rozmer
DN 25-100

Prílohy:

Katalógový list
p-16-217-616.pdf
Ventil poistný pružinový nízkozdvižný nátrubkový
Obj. čislo: P 10 237- 616

Ventil poistný pružinový nízkozdvižný nátrubkový

POUŽITIE: Ventil sa používa k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Prevádzkovým médium môže byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny do PN16a pre teploty do 200 C podľa STN 130010.Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,1MPa do 1,6MPa
Materiál
teleso, strmeň, upchávkové veko: zo šedej liatiny, vreteno, sedlo: antokoróznej ocele
Tlak
PN16
Teplota
200 C
Rozmer
DN15-25

Prílohy:

Ventil poistný pružinový plnozdvižný
Obj. čislo: P 57 217-540

Ventil poistný pružinový plnozdvižný

POUŽITIE: Na poistenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku. Je určený pre vodu, vodnú paru a vzduch na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny a plyny.
Materiál
teleso, kryt - uhlíková oceľ, poklop-šedá liatina, pružina konštrukčná oceľ,
Tlak
PN 40 bar
Teplota
PN40bar 4,MPa pre teploty do 200°C / 3,2 MPa pre teploty do 300°C / 2,5MPa pre teploty do 400°C
Rozmer
DN 25-150

Prílohy:

Katalógový list
p-57-217-540.pdf
Ventil poistný pružinový plnozdvižný, plynotesný
Obj. čislo: P 58 217-540

Ventil poistný pružinový plnozdvižný, plynotesný

POUŽITIE: Ventil sa používa na istenie tlakových nádob proti prekročeniu stanoveného tlaku. Určený pre vzduch ,na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne plyny. Ventil je plynotesnom prevedení a nadvihovacou pákou pre preskúšanie činnosti v prevádzke.
Materiál
teleso, kryt - uhlíková oceľ, poklop-sivá liatina, pružina konštrukčná oceľ, sedlo koróziivzd. oceľ ( návar )
Tlak
PN40 bar
Teplota
PN40 4,MPa pre teploty do 200°C / 3,2 MPa pre teploty do 300°C
Rozmer
DN 25-150

Prílohy:

Katalógový list
p-58-217-540.pdf
Ventil poistný nízkozdvihový,čapový,plynotestný
Obj. čislo: P 11 287-616

Ventil poistný nízkozdvihový,čapový,plynotestný

POUŽITIE: Na istenie tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanoveného tlaku pre vodu a vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny. Rozsah nastavenia otváracích .pretlakov je od 0,1MPa do 1,6MPa.
Materiál
teleso, kryt, poklop -sivá liatina, kuželka , sedlový krúžok- koróziivzd. oceľ, pružina špeciálna oceľ
Tlak
PN16 bar
Teplota
Tmax 200°C
Rozmer
DN15-25

Prílohy:

Katalógový list
p-11-287-616.pdf